Archiwum - Aktualności

30 czerwca 2014 15:25

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca 2014r. zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014 mszą św. w kościele w Pliszczynie. Dalsza cześć uroczystości odbyła się już w szkole. Nie zabrakło na niej przedstawicieli organu prowadzącego oraz instytucji współpracujących z naszą szkołą: Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Klubu Seniorów Lotnictwa Lubelskiego Aeroklubu, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.

Najpierw pożegnaliśmy się z uczniami klas trzecich. Odebrali oni nagrody i wyróżnienia za trzyletnią pracę w szkole. Uczniem którego nazwisko najczęściej wyczytywano, był Maciej Ziemichód - zdobywa tegorocznej statuetki Ikara (nagroda dla najlepszego absolwenta). W tej części uroczystości trzecioklasiści przekazali sztandar szkoły uczniom klas pierwszych i złożyli ślubowanie absolwentów. W kolejnej części spotkania (posumowanie pracy klas uczniów drugich i trzecich) wręczono perły klasom realizującym program Korona Polskiego Wychowania oraz nagrodzono uczniów za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Pani Dyrektor, dziękując za cały rok pracy, życzyła wszystkim udanego wypoczynku.

 Informację przygotowała: B. Mazur-Wójtowicz, I. Pietrzak-Płachta, Szkolne Koło Fotograficzne.

Przeczytano: 1457 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: