Teatr

logo_duze_teatr.jpg [400x233]
 

 Opiekunowie: Beata Mazur-Wójtowicz, Dorota Kędzierska

Cele koła teatralnego:

 1. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze
 2. Dostrzeganie roli sztuki w kształtowaniu osobowości człowieka
 3. Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów
 4. Popularyzacja wśród młodzieży różnych form teatralnych
 5. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej ucznia
 6. Wzmacnianie wiary uczniów w ich możliwości
 7. Angażowanie uczniów w życie kulturalne szkoły i umożliwienie im prezentacji własnych dokonań
 8. Przygotowanie do sprawnego posługiwania się językiem (staranność wymowy, umiejętność posługiwania się intonacją, dostosowania środków językowych do charakteru wypowiedzi, rzeczowość i jasność wypowiedzi) oraz wykształcenie potrzeby dbałości o jego poprawność i piękno
 9. Doskonalenie techniki oddychania i emisji głosu
 10. Budowanie świadomości własnego ciała – ruch sceniczny
 11. Doskonalenie umiejętności wyrażania różnych stanów emocjonalnych
 12. Poznanie istoty teatru poprzez planowanie inscenizacji, obmyślanie i tworzenie kostiumów i charakteryzacji, samodzielne wykonywanie rekwizytów oraz dobieranie muzyki
 13. Wzbogacanie języka uczniów o słownictwo związane z teatrem i sztuka teatralną
 14. Rozwijanie umiejętności pisarskich ucznia (praca nad scenariuszem)
 15. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 16. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 17. Przygotowanie młodzieży do samokształcenia i bogacenia warsztatu pracy

Działania podejmowane przez członków koła teatralnego

Uczniowie naszego koła teatralnego brali udział w przygotowaniu przedstawień, które prezentowane były na forum szkoły, a także pokazywane publiczności z innych szkół.

Współpracujemy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza. W zeszłym roku dzieci z przedszkoli naszej gminy miały okazję oglądać naszą bajkę pt. „U pani Zimy na służbie”.

W latach ubiegłych jeździliśmy również do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kalinowszczyzna min. z przedstawieniem kukiełkowym pt. „Balladyna”.
Braliśmy również udział w przeglądzie teatrów amatorskich organizowanym przez Dom Kultury Czechów.

Wspieramy także w profilaktyczną działalność naszej szkoły.

Samodzielnie wykonujemy stroje, kukiełki i dekoracje do naszych przedstawień.
Jeździmy do lubelskich teatrów, by podpatrzyć pracę aktora, dowiedzieć się, jak powstają lalki teatralne.

Obecnie pracujemy nad spektaklem pt. „(Nie)Mały Książę”. Premiera wkrótce.
Zapraszamy!!!

Informację przygotowała B.Mazur-Wójtowicz

(Kliknij, aby zobaczyć jak działamy.)