Koło Młodych Ekologów

kme_logo.jpg [200x200]

 

W Gimnazjum im. Płk. Wojciecha Kołaczkowskiego  w Pliszczynie prężnie działa założone w 2000 r. Koło Młodych Ekologów, którego głównym celem jest edukacja ekologiczna. Uczniowie podejmują wiele zadań ekologicznych, sięgają po różnorakie formy: udział w warsztatach, konkursach, wycieczkach, imprezach i akcjach ekologicznych.

Opiekę nad członkami Koła Młodych Ekologów sprawują nauczyciele: chemii, biologii i geografii.

Działania uczniów prowadzone są w ramach następujących modułów tematycznych: „Ja i mój najbliższy świat”, „Przyroda wokół nas”, „Ochrona wód”, „Promocja ekologicznego stylu życia”. W ramach tych modułów uczniowie wspólnie z opiekunkami w każdym roku szkolnym realizują  różne projekty edukacyjne.

Od kilku lat działania KME podejmowane są we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie. Dofinansowanie do naszych działań przez WFOŚ promujących ochronę środowiska umożliwiło wielu uczniom skorzystanie z taniej oferty wycieczek, naród oraz  zorganizować wiele różnych ciekawych przedsięwzięć.

W związku z narastającym na ziemi problemem śmieci  w okresie od września do grudnia 2014 roku realizujemy projekt: „Pokonaj śmieci”.

Podstawowym celem zadania jest  zwrócenie uwagi młodym ludziom na problem śmieci w najbliższym otoczeniu i na całej kuli ziemskiej, uświadomienie potrzeby segregacji i recyklingu, wykształcenie umiejętności ochrony środowiska.

Informację przygotowała: Dorota Kruszyńska

(Kliknij, aby zobaczyć jak działamy.)

plakat.jpg [299x201]