Wolontariat

wolont.jpg [150x152] 

„Aby istnieć, trzeba uczestniczyć”

Antoine Saint-Exupery

Aby istnieć, trzeba uczestniczyć w życiu społecznym, można by dopisać do cytowanych słów.
Uczestnictwo w życiu społecznym oznacza pracę na rzecz społeczeństwa. Taką pracą jest właśnie wolontariat. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach i szanse zaangażowania się. Wolontariat - jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne dzianinie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariat pozwala na:

 • rozwijanie posiadanych umiejętności,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
 • uzyskanie poczucia satysfakcji,
 • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu,
 • uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
 • jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy.

 Kodeks etyczny wolontariusza

Wolontariusz powinien:

 • Być pewnym. Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym. Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być osobą, na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Chętnie uczyć się. Rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać. Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Działać w zespole. Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.
 • Być lojalnym. Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj″ w innych.
 • Przestrzegać zasad. Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.


(Kliknij, aby zobaczyć jak działamy)


Szkolny Klub Wolontariusza w roku 2015/2016

 

Opiekunami SKW są Panie: Anna Siembida,  Agnieszka Kosińska i Iwona Pietrzak-Płachta.

Plan działań:

 • Pełnienie dyżuru przez wolontariuszy podczas Dni Otwartych Gimnazjum (oprowadzanie gości po szkole, pieczenie ciast).
 •  Świąteczne warsztaty plastyczne wolontariuszy. Przygotowanie świątecznych kartek i upominków dla partnerów szkoły. (Boże Narodzenie, Wielkanoc).
 • Wyjazd wolontariuszy do UG Wólka z życzeniami świątecznymi w imieniu całej społeczności szkolnej.
 • Pomoc koleżeńska w nauce (w trakcie roku - w miarę zgłaszanych potrzeb).
 • Współpraca z pobliskimi przedszkolami (przygotowanie inscenizacji bajki dla najmłodszych).
 • Propagowanie czytelnictwa. Czytamy najmłodszym – gimnazjaliści czytają przedszkolakom.
 • Wyjazd do Schroniska dla Zwierząt w Lublinie.
 • Wyjazd z programem artystycznym o tematyce świątecznej oraz poczęstunkiem do DPS „Kalina”.
 • Włączanie się w akcje charytatywne na terenie szkoły, gminy.