Nadanie imienia

Patronem naszej szkoły jest pułkownik Wojciech Kołaczkowski

kolaczkowski.jpg [215x359]

 Dnia 5 czerwca 2005 r. odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum imienia Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego oraz Szkole Podstawowej imienia Róży Kołaczkowskiej.

 

k11.jpg [205x154]k33.jpg [205x154]
Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem w Pliszczynie, gdzie poświęcono sztandar szkoły i został on przekazany przez Pana Wójta rodzicom, nauczycielom i uczniom szkoły.

k44.jpg [199x133]W kościele odbyła się uroczysta msza św. połączona z odpustem i procesją. Wzięli w niej udział wszyscy zaproszeni goście szkoły podstawowej i gimnazjum oraz mieszkańcy.

k55.jpg [213x156]Po mszy poczty sztandarowe poprowadziły uczestników do sali gimnastycznej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

s11.jpg [205x154]Wśród zebranych gości znaleźli się przedstawiciele władz szkolnych, administracyjnych, policji oraz rodzina patrona.

s33.jpg [217x161]Uczniowie obydwu szkół zaprezentowali program artystyczny związany z osobami patronów.

s44.jpg [205x154]Głos zabrali przedstawiciele władz, żona i wnuczka patrona. 

s66.jpg [205x154]Przedstawiciele rodziców wręczyli dyrektorowi ufundowany przez uczniów portret Wojciecha Kołaczkowskiego. 

s77.jpg [205x154]Uroczystość zakończyła się skromnym poczęstunkiem i zwiedzaniem wystawy dotyczącej osiągnięć patronów.