Powstanie gimnazjum

POWSTANIE SZKOŁY

   1 września 1999 r. rozpoczęła się nauka w Gimnazjum w Pliszczynie. Tego roku po raz pierwszy absolwenci klas szóstych szkół podstawowych przeszli do gimnazjów w wyniku reformy oświaty. Młodzież z całej Gminy Wólka podjęła naukę w Pliszczynie, w nowym budynku, który został oddany do użytku po kilku latach budowy, dzięki decyzjom i nakładom Rady Gminy Wólka.

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

27.03.1999 r.          – Uchwała Rady Gminy Wólka w sprawie założenia Gimnazjum w Pliszczynie 
1.09.1999 r.            – Rozpoczęcie roku szkolnego 1999/ 2000 
12.09.1999 r.          – Poświęcenie szkoły 
10.06. 2000 r.         – Pierwsze Dni otwarte gimnazjum 
14 – 15.05. 2002 r. – Pierwszy egzamin gimnazjalny 
20.06. 2002 r.         – Pierwsze uroczyste pożegnanie klas trzecich 
21.11. 2002 r.         – Promocja książki Elżbiety Roli „ Gmina Wólka – rys historyczny” 
19.09. 2004 r.         – Otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej 
5.06. 2005 r.           – Nadanie imienia Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego Gimnazjum w Pliszczynie i poświęcenie sztandaru szkoły 
1.03. 2006 r.           – Przystąpienie do projektu „ Szkoła dla Ciebie” - realizowanego w ramach EFS 
9.01.2008 r.            – Promocja książki „ Krzyże i kapliczki na terenie Gminy Wólka” 
wrzesień 2008        – Utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Dwunastka” 
17.11. 2008 r.         – Udział „ Koła badaczy dziedzictwa kulturowego regionu Gminy Wólka” w konferencji pt. „Krzyże i kapliczki przydrożne
                                   jako znaki kulturowej, społecznej i religijnej pamięci” zorganizowanej przez UMCS w Lublinie 
15.11. 2008 r.         – Uroczystość 10 – lecia pracy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł”
23.10.2009 r.          – Uroczystość 10 – lecia Gimnazjum im. Płk. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie